ՊԱՀԱՆՋՎՈՒՄ Է ՈՒՍՈՒՑԻՉ

2011-2012 ուսումնական տարում դպրոցում հնարավոր է առաջանան ուսուցչի թափուր պաշտոններ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ,
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ,
ՖԻԶԻԿԱ առարկաներից:

Մրցույթը տեղի կունենա հոկտեմբեր ամսի 15-ից 20-ը ընկած ժամանակահատվածում: Հետևեք հայտարարություններին:

Comments