Posts

8 խորհուրդ առցանց դասավանդողներին

Ուսուցման կազմակերպումը կորոնավիրուսից հետո

Ո՞վ է գրագետ։ Հին սահմանումները փոխվում են ոչ թե որովհետև սխալ են, այլ որովհետև նոր ժամանակներում նոր պահանջներ են առաջանում

ՏՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ ԴԵՄ ԵՄ, ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ ․․․