Posts

STEM: Բնագիտություն, ՏՀՏ, Ինժեներություն և Մաթեմատիկա

Ո՞րն է հանրակրթության նպատակը։ Աշակերտների մոտ զարգացնել ժողովրդավարության կոմպետենցիաներ, թե՞ գիտության որոշակի ուղղություններ

Ավագ դպրոցի խնդիրները 2008-2018

Դպրոցի ֆինանսավորումը երկընտրանք