Posts

ՖԻԶԻԿԱ 12 կրկնողություն: ԳԼՈՒԽ VI ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՖԻԶԻԿԱ 12 կրկնողություն: ԳԼՈՒԽ V ԿՈՐԱԳԻԾ ՇԱՐԺՈՒՄ

Դասի նպատակը

ՖԻԶԻԿԱ 12 կրկնողություն: ԳԼՈՒԽ IV ՈՒՂՂԱԳԻԾ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ՇԱՐԺՈՒՄ

Ֆիզիկա 12 կրկնողություն: ԳԼՈՒԽ III ՈՒՂՂԱԳԻԾ ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ՇԱՐԺՈՒՄ

Ֆիզիկա 12 կրկնողություն: ԳԼՈՒԽ II ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՇԱՐԺՄԱՆ ՄԱՍԻՆ: