ԸՆԴՈՒՆԵԼՈԻԹՅՈՒՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ

Սկսվել է 2011-2012 ուսումնական տարվա ընդունելությունը:
Աշակերտները ավագ դպրոց ընդունվում են առանց քննությունների:

Արդեն ձևավորվել են խմբեր հետևյալ խորացված առարկաներով.

Ֆիզմաթ - ֆիզիկա, մաթեմատիկա
Կենսաֆիզիկա - կենսաբանություն, ֆիզիկա
Կենսաքիմիա - կենսաբանություն, քիմիա
Տնտեսագիտական -մաթեմատիկա, անգլերեն, Հայոց լեզու
Բանասիրական - Հայոց լեզու և գրականություն, Հայոց պատմություն
Բանասիրական - Անգլերեն
Բանասիրական Ռուսերեն

Ընդունելությունը կատարվելու է մինչև սեպտեմբերի 5-ը ներառյալ:

Օգոստոսի 20-ի դրությամբ ձևավորվել են հետևյալ խմբերը

Ֆիզմաթ - 1 խումբ
Կենսաֆիզիկա - 1 խումբ
Կենսաքիմիա - 1 խումբ
Տնտեսագիտական -2 խումբ
Բանասիրական - Հայոց լեզու և գրականություն, Հայոց պատմություն -2 խումբ
Բանասիրական - Անգլերեն և Ռուսերեն - 1 խումբ

Ընդամներ Օգոստոսի 20-ի դրությամբ դպրոց է ընդունվել 86 աշակերտ:
Ընդամներ Օգոստոսի 23-ի դրությամբ դպրոց է ընդունվել 92 աշակերտ:

Comments