Տասնչորս հարց

1. Ինչու՞ է ստեղծելու: [օգտակար է] [հետաքրքիր է] [հայտարարվել է մրցույթ] [պատվիրվել է]

2. Ի՞նչ դասընթացներ են ստեղծվելու: [դասըթաց, որ դասական ձևով չի ուսուցանվելու] [դասընթաց, որ լրացնելու է դասական դասընթացը] [դասընթացներ տարբեր կարիքներ ունեցող սովորողների համար]

3. Ո՞վ է ստեղծելու: [ուսուցիչը] [ԿԱԻ] [դասագրքի հեղինակաը]

4. Ինչպե՞ս է գնահատվելու: [ուսուցչի կողմից] [ԿԳՆ կողմից] [ԿԱԻ կողմից]

5. Ու՞մ սեփականությունն է լինելու դասընթացը: [ստեղծողի] [ԿԳՆ]

6. Ո՞վ է օգտագործելու: [ազատ է օգտագործման համար] [իրավունք ունեցողները]

7. Ու՞մ է տրվելու օգտվելու իրավունք: [ազատ է լինելու] [ով կդիմի] [բաժանորդներին] [ով կվճարի]

8. Ինչպե՞ս է վարձատրվելու դասընթացը վարող ուսուցիչը դպրոցում: [ըստ տարիֆիկացիայի] [ժամավճար] [լրացուցիչ վճարովի կրթական ծառայություն]

9. Ի՞նչ միջոցների հաշվին է վարձատրվելու ուսուցիչը: [բանաձևի մեջ ավելանալու է գործակից] [դպրոցի միջոցների հաշվին] [լրացուցիչ վճարովի կրթական ծառայությունների մուտքերի հաշվին]

10. Ինչպե՞ս է գնահատվելու աշակերտը: [միայն թեստերի միջոցով] [ուսուցիչը` ըստ գնահատման մեթոդաբանության] [չի գնահատվելու]

11. Ո՞ր աշակերտները կարող են մասնակցել: [տվյալ դպրոցի] [աշակերտի ընտրությամբ] [ցանկացած քաղաքացի, ում տրված է մասնակցելու իրավունք]

12. Քանի՞ աշակերտն է համարվելու մեկ խումբ: [20] [40] [60]

13. Աշակերտ թվով ի՞նչ ֆինանսավորում է նախատեսվում: [սահմանվում է ԿԳՆ կողմից] [սահմանվում է դպրոցի կողմից] [սահմանվում է ուսուցչի կողմից]

14. Աշակերտների մասնակցությունը: [պարտադիր է բոլորի համար][ըստ ընտրված խմբերի, ում համար նախատեսված է դասընթացը][աշակերտի ընտրությամբ]

Comments