Մտավոր գրոհը եւ վերանայումը օգտագործելով կարուսել ռազմավարությունը

Ռազմավարության ուղեցույց


Դասարաններ

5 - 12

Հեղինակ

Cathy Allen Simon

Urbana, Illinois

http://www.readwritethink.org/professional-development/strategy-guides/brainstorming-reviewing-using-carousel-30630.html

Հրատարակիչ

Description: Ազգային խորհուրդը դասավանդողների անգլերեն

Ռազմավարության ուղեցույց Սլ.

Ընթերցմամբ բովանդակությունը ոլորտներ

Ռազմավարության այս ուղեցույցը ներկայացնում է կարուսել մտավոր գրոհը եւ առաջարկում է կիրառել այն Ձեր դասարանում նոր թեմա անցնելիս կամ սովորածը կրկնելիս:

Հետազոտական ​​հիմքերը

Կարուսել մտավոր գրոհը հմարավորություն է տալիս նոր տեղեկություններ ստանալ կամ գոյություն ունեցող տեղեկությունները վերանայել շարժման, զրույցի, եւ կշռադատման միջոցով: Կարուսելը մտավոր գրոհը համագործակցային ուսուցման գործունեություն է, որը կարող է օգտագործվել ինչպես նախնական գիտելիքները բացահայտելու սկնպես էլ սովորածը վերանայելու համար: Այս տեխնիկան հնարավորություն է տալիս քննարկում կատարել փոքր խմբերում, որին հաջորդում է ամբողջ դասարանով կատարվող վերլուծությույնը:

Մասնակելով Կարուսել մտավոր գրոհին փոքր խմբերով, աշակերտները փոքր խմբերով պտտվում են դասարանում, կանգ առնելով տարբեր «կայաններում» նշանակված ժամանակով (սովորաբար 1-2 րոպե): Յուրաքանչյուր կայանում աշակերտները ակտիվացնում են իրենց նախնական գիտելիքները տվյալ թեմայի վերաբերյալ եւ փոխանակում իրենց գաղափարները խմբի անդամների հետ: Յուրաքանչյուր խմբի գաղափար արձանագրվում են կայարանում, որպեսզի բոլոր խմբերը կարողանան կարդալ:

Ռազմավարությունը գործնականում

Ընտրեք մի քանի հիմնական թեմաներ/գաղափարներ, որոնք նոր են ձեր աշակերտների համար կամ որոնք սովորել են նախորդ դասերին: Գրեք յուրաքանչյուր թեման թերթի վրա եւ այն ամրացրեք պատին: Բերենք մի քանի օրինակներ, որոնք կարող եք օգտագործել ձեր դասարանում:

· Մինչեւ քաղաքացիական իրավունքների մասին դասը սկսելը դուք կարող եք գրել այն մարդկանց անունները եւ կարեւոր իրադարձությունները, որ կապված են թեմայի հետ, պարզելու համար աշակերտների նախնական գիտելիքները:

· Ավարտելով որևէ ստեղծագործության ուսումնասիրություն, դուք կարող եք ընտրել քննադատական ​​մտածողության հարցեր, որպես վերանայեք ստեղծագործությունը:

· Ավարտելով բույսերի մասին որևէ թեմա, դուք կարող տալ ուղեցուցային հարցեր հիմնական թեմաները կրկնելու համար:

Ձեր դասարանը բաժանեք երեք կամ չորս հոգանոց խմբերի եւ հատկացրեք յուրաքանչյուր խմբին տարբեր գունավոր մարկեր և թուղթ, որոնց վրա նրանք կգրեն տրված հարցի իրենց պատասխանները: Ամեն խումբ ունի որոշակի «կայարան»:

Տվեք խմբերին 1-2 րոպե թեման քննարկելու և իրենց պատասխանները թղթի վրա գրելու համար:

Հետո յուրաքանչյուր խումբ պետք է պտտվի, որպեսզի հաջորդ կայարանում ընթերցի նոր թեման, այն, ինչ մյուսներն են գրել, քննարկի այն իրենց խմբում եւ ավելացնի նոր տեղեկատվություններ:

Շարունակել այս գործընթացը մինչեւ յուրաքանչյուր խումբը վերադառնա իրենց սկզբնական կայարան:

Կազմակերպել քննարկում խմբերի թեմաների մասին:

Աշակերտներին հանձնարարել խմբավորել տեղեկությունները, ամփոփել և ստեղծել աշխատանքների պատկերասրահ:

Comments