Մեթոդմիավորման ուսուցչի ինքնակրթության պլանը


Մեթոդմիավորման ուսուցչի ինքնակրթության պլանը

__________________________________
Ուսուցչի անումը և ազգանունը


Աշխատանքի թեման

1
Ինքնակրթության անհատական թեման

2
Երբ է սկսել աշխատանքը թեմայի վրա

3
Երբ է նախատեսում ավարտել աշխատանքը թեմայի վրա

4
Ինքնակրթության համար ընտրված թեմայի ընտրության նպատակը և խնդիրները

5
Ուսումնասիրության համար ընտրված հիմնական հարցերը

6
Աշխատանքի մշակման փուլերը

7
Գրականույթւոնը

8
Թեմայի վերաբերյալ ում փորձն է նախատեսվում ուսումնասիրել

9
Թեմայի վերաբերյալ ստեղծագործական համագործակցությունը

10
Զեկուցումներ, ռեֆերատներ

11
Դասալսումներ

12
Աշխատանքի արդյունքները


Comments