Առարկայի դասավանդման ուսումնամեթոդական ապահովվածությունը


Առարկայի դասավանդման ուսումնամեթոդական ապահովվածությունը


Դասարան
Առարկա
Ծրագիր
Պլանավորում
Դասագիրք
Լրացուցիչ միջոցներ
5

6

7

8

9

10

11

12

Comments