Ներդպրոցական վերահսկողություն


1 շաբաթ

Մարտ
Պատասխանատու
Երկուշաբթի


Երեքշաբթի


Չորեքշաբթի


Հինգշաբթի
Վարչական վերահսկողություն (գրավոր աշխատանք 10-րդ դասարաններում մաթեմատիկայից)

Ուրբաթ
Դասերի պլանների ստուգում:


2 շաբաթ
Երկուշաբթի

Երեքշաբթի
ՏԿԽ

Չորեքշաբթի
Վարչական վերահսկողություն (աշակերտների գիտելիքների համեմատական վերլուծություն մաթեմատիկա առարկայից 10-րդ դասարաններում)

Հինգշաբթի


Ուրբաթ
Վարչական վերահսկողություն (աշակերտների գիտելիքների համեմատական վերլուծություն մաթեմատիկա առարկայից 11-րդ դասարաններում)


3 շաբաթ
Երկուշաբթի
Զրույց աշակերտների հետ 10 և 11-րդ դասարաններում:

Երեքշաբթի
Վարչական վերահսկողություն (աշակերտների գիտելիքների համեմատական վերլուծություն ֆիզիկա առարկայից 10-րդ դասարաններում)

Չորեքշաբթի

Հինգշաբթի
Վարչական վերահսկողություն (աշակերտների գիտելիքների համեմատական վերլուծություն ֆիզիկա առարկայից 11-րդ դասարաններում)

Ուրբաթ
Ուշացող աշակերտների գրանցում:


4 շաբաթ
Երկուշաբթի


Երեքշաբթի

Չորեքշաբթի


Հինգշաբթի
Դասամատյանների ստուգում

Ուրբաթ


Comments