Կենսաբանության խմբակ

Ուսումնական նախագիծ

Թեման 
Իմ այգին

Քայլ 1 - Առաջին շաբաթ

Քանի սերմ կա տարբեր պտուղների մեջ

1. Աշակերտները ընտրում են իրենց համար ուղղություն

ա. բանջարեղեն
բ.  մրգեր

2. Ուսումնասիրում են դրանց պտուղները և դրա մասին կազմում զեկուցում են PPT ծրագրով: Զեկուցումները տեղադրվում են դպրոցի կայքում:

Այս ֆիլմերը դիտեք Յութուբում:

http://youtu.be/n1RSgB1hndg
http://youtu.be/k65W3_KVijg
http://youtu.be/TjElKimu1tY
http://youtu.be/s2fw4HPXELg
http://youtu.be/5kNkJcing6c


Քայլ 2 - Երկրորդ շաբաթ
Որոնում ենք կյանք մեր այգում


Երբ աշակերտները այս աշխատանքը ավարտեն, նրանք կկարողանան
  • Թվարկել բույսը աճեցնելու համար անհրաժեշտ պայմանները:
  • Օգնել բուսական օրգանիզմներին աճել:
  • Գրականության մեջ գտնել իրենց հուզող հարցերի պատասխաննեևտ:
  • Նկարագրել և արձանագրել իրենց ուսումնասիրությունները:
  • Նկարագրել բույսի աճը և այն, ինչ պահանջվում է այդ աճի համար:
  • Կանխատեսել բույսի աճի ընթացքը:
Աշակերտները ուսումնասիրում են և հավաքում տեղեկություններ
  • Բույսի կառուցվածքի մասին
  • Բույսի մասերի մասին
  • Կյանքի շրջանառության մասին
  • Այգում բույսի աճի մասին

Ամեն խումբ ստանում է իր թեման և ուսումնասիրելով կազմում են զեկուցում PPT ծրագրով: Զեկուցումները տեղադրվում են դպրոցի կայքում:

Քայլ 3 - Երրորդ շաբաթ

Քայլ 4 - Չորրորդ շաբաթ

Քայլ 5 - Հինգերորդ շաբաթ
Ինչպես է մի բույսը այդքան բերք տալիս:

Քայլ 6 - Վեցերորդ շաբաթ

Comments