Ռուսերենը որպես սովորելու լեզու

Տնտեսագիտություն

Քայլ 1

Ուսուցիչը աշակերտներին ծանոթացնում է Վիքիպեդիային:
Աշակերտները սովորում են ինքնուրույն օգտվել Վիքիպեդիայից:
Նրանք կարողանում են գտնել հայերեն և ռուսերեն լեզուներով էջերը:
Նրանք կարողանում են ռուսերեն էջում որոնել և գտնել Экономическая история էջը:

Հանձնարարություն

Ծանոթանալ տեքստին և դուս գրել անծանոթ բառերը:
Անծանոթ բառերից առանձնացնել տնտեսագիտական տերմինները:
Օգտագործելով http://translate.google.com/ կայքը, անծանոթ բառերը թարգմանել Հայերեն: 


Comments