Հաշվետվություն Բարսելոնում DOTS տարածաշրջանային սեմինարին մասնակցելու մասին

Համառոտ նկարագրություն

Նախագիծը նպատակ ունի ստեղծել օնլայն տարածք հեռահար ուսուցում կազմակերպելու համար: Մանկավարժական մոտեցումը հիմնված է սոցիոմշակութային և կոնստրուկտիվիստական տեսությունների վրա: Moodle-ը ընտրված է որպես վիրտուալ ուսուցման տարածք: Միևնույն ժամանակ աջակցելով լեզուների ուսուցման նորարական, տեխնոլոգիաների վրա հիմնված մոտեցումներին ուշադրության կենտրոնում է պահվում լեզուների ուսուցման մոտեցումները իրական կյանքում: Ի տարբերություն ECML-ի նախորդ նախագծերի, DOTS-ը բավարարելու է նաև անկախ և ոչ լրիվ դրույքով աշխատող ուսուցիչներին:

Մանրամասն ...


DOTS-ը լեզուների ուսուցման մասնագետների մի խմբում է հրավիրելու: Մասնագետների մանկավարժական փորձը ապահովելու է նախագծի արդյունքի համապատասխանությունը ՏՀՏ կիրառման լավագույն փորձին այնպես, որ տեխնոլոգիաների կիրառումը աջակցի համագործակցային և ինտերմշակութային հմտությունների զարգացմանը:

Մասնակից հաստատությունների ցանցը ստեղծվում է հիմնվելով նրանց փորձի վրա հետևյալ ոլորտներում.

ա. Լեզուների ուսուցում
բ. Հեռուսուցման կազմակերպում
գ. Լեզուների օնլայն ուսուցմանը աջակցող
դ. Ուսուցիչների վերապատրաստում իրականացնող և վերապատրաստման նյութեր ստեղծող:

Նախագծի արդյունքը կպարունակի օնլայն վերապատրաստման գործիք`բայթ-չափսի անհատական օգտագործման նյութեր, որ կստեղծվեն լեզուների ուսուցման մասնագետների կողմից Moodle-ի տարածքում:

Իրավիճակի նկարագրություն

Եվրոպայի խորհուրդը և Եվրոպական Միությունը երաշխավորել են գիտելիքահենք հասարակության քաղաքացու ութ կարողություններ: Այդ կարողություններից են մայրենի լեզվով և օտար լեզուներով հաղորդակցվելու, թվային և տեխնոլոգիական, սովորել կարողանալու, ինտերմշակութային և սոցիալական կարողությունները: Ուսուցիչները ավելի քան մյուսները պետք է տիրապետեն այս կարողություններին և սովորեցնեն իրենց աշակերտներին: Այդ պատճառով կազմակերպվում են լեզուներ դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստումներ: Ցավոք դեռևս չկա օնլայն ուսումնական նյութերի լավ շտեմարան: Նման շտեմարանի ստեղծումը առանց ուսուցիչներին դրանից օգտվել սովորեցնելը կլինի միջոցների վատնում: Այդ պատճառով կարևորվում է ուսուցիչների կողմից ՏՀՏ կիրառելու հմտությունների ձևավորումը:

Ի տարբերություն մյուս նախագծերի, որ ուղղված են միայն լեզուների ուսուցիչներին, DOTS-ը բոլորին հնարավորություն է տալիս ստանալ համայնքի ձևավորման հասարակական, լեզուների ուսուցման և օնլայն ուսուցման հմտություններ:

Նպատակը

· Տալ հնարավորություն լեզուների ուսուցիչներին զարգացնել իրենց ուսուցման հմտությունները ինքնուրույն օգտագործելով բայթի-չափ ունեցող ինքնակրթության նյութեր:

· Տալ օնլայն վերապատրաստման հավասար հնարավորություն ECML անդամ երկրներին:

· Տալ հնարավորություն լեզուների ուսուցիչներին տարածել նոր մեդիան և տեխնոլոգիաները իրենց աշակերտների շրջանում դասերի ընթացքում և արտադասարանական աշխատանքներում:

· Խրախուսել համագործակցել ՏՀՏ կիրառման տարբեր մակարդկի հմտություններ ունեցող լեզուների ուսուցիչներին:

Մասնավորապես

1. Գնահատել լեզուների ուսուցիչների օնլայն դասվանդման կարիքները,

2. Ստեղծել ուղեցույցներ վերապատրաստման նյութեր ստեղծելու համար,

3. Ստեղծել, փորձարկել և գնահատել մոտավորապես 20 հատ բայթ-չափսի վերապատրաստման օնլայն նյութեր լեզուների ուսուիչների համա,

4. Ստեղծել ուղեցույց վերլուծական աշխատանքների և անհատական համագործակցային աշխատանքների համար,

5. Տարածել նյութերը համացանցի միջոցով:

Արդյունք

· Վերապատրաստման նյութեր ստեղծելու ուղեցույց:

· DOTS նախագծի կայքի ստեղծում:

Բարսելոն: Մասնակիցների ցուցակ


Barcelona: Regional Workshop

Օրակարգ

DOTS տարածաշրջանային սեմինար

Բարսելոնա

2 – 4 Դեկտեմբեր 2009

Սեմինարի օր 1 ( 3.12. 2009):

9.00 -17.00

9.00 – 11.00 Պլենար նիստ:

Ողջույնի խոսք (15 րոպե)

ECML մասին (Վալդեմար Մարտինյուկ) (30 րոպե)
DOTS
նախագծի մասին (30 րոպե)
Աշխուժացնող վարժություն (45 րոպե)


11.00 -11.30 Սուրճի ընդմիջում

11.30 – 13.15

YouTube Ուսուցման ուղեցույց (30 րոպե)
Աշխատանք խմբերում. Wikis (75 րոպե)


13.15 – 14.30 Ճաշ

14.30 – 15.45:

Խմբային աշխատանքի ամփոփում. Wikis (30 րոպե)
Խմբերի զեկուցումներ (10 րոպե ամեն խմբին)

15-45 - 16.15
Սուրճի ընդմիջում

16.15 - 17.00

Քննարկում ուսուցման ուղեցույցների մասին:

Սեմիանրի օր 2 (4.12. 2009):


9.00 – 10.00 Խմբային քննարկումՆույն տեխնոլոգիան, տարբեր մոտեցումներ

10.00 - 10.45 Ուսումնական ուղեցույցներ գրելու ուղղորդում:

10.45 -11.15 Սուրճի ընդմիջում

11.15 - 13.15 Խմբային աշխատանք «Գրել ուսումնական ուղեցույցներ»

13.15 – 14.30 Ճաշ

14.30 - 15.00 Արդյունքների քննարկում

15.00-15.45 Ուսումնական ուղեցույցների նրդնում:

15.45 -16.00 Սուրճի ընդմիջում

16.00 - 16.30 ECML հարցաշարի լրացում:

16.30 Տեսլական:

Ուսումնական ուղեցույց:

1. YouTube

2. Wiki Տեսաուղեցույց

AuAudio-conferencing

3. Moodle Platform

4. Online Forum

5. Quizzes

6. Blogs

Comments