ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՀՈԻՄԱՆԻՏԱՐ ՀՈՍՔ 10-1 դասարան

Խորացված առարկաներ Հայոց լեզու, Հայ գրականություն, Հայոց պատմություն

Մանրամասն ...


Դասարանում 7-10 միավորով սովորող աշակերտների տոկոսը ըստ առարկաների:Դասարանի միջին գնահատականը ըստ առարկաների:
Comments