ԻՆՉՊԵՍ Է ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՆԿԱԼՈՒՄ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ

Այս թեմայի քննարկումը սկսվել է Ուսումնական նոր միջավայր ՄԵԴԻԱԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ հոդվածով:


Այս դասը նախապատրաստել է Ռիչարդ Ֆրիդմանը:

ԴԱՍԱՐԱՆ - 10-12

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԺԱՄԱՆԱԿԸ - 5-8 45 րոպե տևողությամբ դասեր

Մարշալ ՄաքԼուհանը ասել է, որ «Հաղորդագրությունը գտնվում է մեջտեղում»:ENHANCES - բարձրացնում է, REVERSES - փոխում է, RETRIEVES - դուրս է բերում, OBSOLESCES - դարձնում է հին, MEDIUM - մեջտեղ:

Այս դասի ընթացքում Ձեր աշակերտները կգտնեն և կհետազոտեն այն հիմնական գաղափարները, որ բարձրացվում են եթերի և համացանցի նորություններ հաղորդող կայքերում, կտարբերեն ենթատեքստը, որ ներկայացվում է խոսքի, ձայնի և տեսողական միջոցներով: Ձեր աշակերտները կպարզեն նաև, թե ինչպես են մասնագետները տեսնում լրատվության ազդեցությունը երիտասարդների վրա: Վերջում աշակերտները օգտագործելով այս գիտելիքները և հմտությունները կստեղծեն իրենց կայքերը:

Դասի նպատակը

Աշակերտները կկարողանան.

- Որոշել այն տարրերը, որոնք խմբագիրները օգտագործում են խմբագրական կողմնակալ կարծիքը արտահայտելու համար:
- Վերլուծել նորությունների էմոցիոնալ ազդեցությունը հասարակական դիտման վրա:
- Հասկանալ հիմնական փաստարկները եւ ապացույցները երեխաների վրա լրատվամիջոցների ազդեցության մասին:
- Օգտագործել լեզվի եւ դիզայնի տարրերը լրատվական մի խոշոր նորության մասին իրենց սեփական կարծիքը արտահայտելու համար:


ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ԲԱՇԽՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ

Comments